Chuyển Giao Qui Trình Kĩ Thuật Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch

lehung61

Member
Quy trình sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không có sử dụng nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu dùng để sản xuất rất dễ mua.
 

lehung61

Member
Dùng cồn thạch có những tiện lợi so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch mang lượng nhiệt lớn, thời gian cháy rất lâu (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc vệ sinh bếp cồn. Chính vì thế hiện nay rất nhiều nhà hàng, đám tiệc và quán ăn dùng cục cồn thạch.
 

lehung61

Member
Hướng Dẫn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch giao cho những nhà hàng, đám tiệc & quán ăn . Vui lòng liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí chuyển giao cho một sản phẩm là năm triệu đồng.
 

lehung61

Member
Cồn khô và cồn thạch được ưa chuộng hiện nay ở những quán ăn, nhà hàng và đám tiệc. Việc sử dụng cồn thạch tiện lợi nếu so bình gas mini.
 

lehung61

Member
Công đoạn sản xuất cồn thạch rất an toàn và đơn giản. Không có sử dụng nhiệt lượng khi giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất rất dễ dàng mua.
 

lehung61

Member
Sản phẩm cồn thạch có nhiều ưu điểm nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, thuận lợi cho việc làm vệ sinh bếp. Chính vì thế ngày nay nhiều quán ăn, đám tiệc và nhà hàng sử dụng cục cồn thạch hơn.
 

lehung61

Member
Hướng Dẫn Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch cung cấp đến những quán ăn, đám tiệc và nhà hàng . Xin liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí chuyển giao cho 1 sản phẩm: năm triệu.
 

lehung61

Member
Cồn thạch & cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện tại tại các đám tiệc, nhà hàng, quán ăn. Việc sử dụng cồn thạch tiện lợi hơn nếu so sánh bếp gas mini.
 

lehung61

Member
Làm cồn thạch thì an toàn. Không có dùng đến nhiệt trong quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất cồn thạch rất dễ tìm.
 

lehung61

Member
Viên cồn thạch có rất nhiều ưu thế so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch mang lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng trong việc vệ sinh bếp cồn. Do đó hiện nay nhiều quán ăn, đám tiệc và nhà hàng sử dụng viên cồn thạch.
 

lehung61

Member
Tư Vấn Công Nghệ Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch giao cho các nhà hàng, tiệc tùng, quán ăn . Vui lòng liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí tư vấn cho một sản phẩm là 5 triệu đồng.
 

lehung61

Member
Cồn thạch & cồn khô rất được ưa chuộng hiện giờ trong các đám tiệc, nhà hàng, quán ăn. Tiêu dùng cồn khô và cồn thạch tiện lợi so bếp gas mini.
 

lehung61

Member
Quá trình sản xuất cồn thạch rất là đơn giản. Không sử dụng đến nhiệt lượng ở giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất rất dễ tìm.
 

lehung61

Member
Cục cồn thạch có rất nhiều ưu thế nếu so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy rất lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, tiện lợi trong việc vệ sinh bếp cồn thạch. Vì vậy hiện nay nhiều nhà hàng, quán ăn và đám tiệc sử dụng viên cồn thạch.
 

lehung61

Member
Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô giao cho các đám tiệc và hàng quán . Xin liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Giá tư vấn cho 1 sản phẩm: năm triệu.
 

lehung61

Member
Cồn thạch và cồn khô được sử dụng phổ biến hiện tại tại những đám tiệc và hàng quán. Sử dụng cồn khô & cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so bếp gas mini.
 

lehung61

Member
Quy trình sản xuất cồn thạch thì đơn giản và an toàn. Không dùng nhiệt ở quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng để sản xuất dễ dàng mua.
 

lehung61

Member
Cục cồn thạch mang lại rất nhiều thuận lợi nếu so với dùng cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, thuận lợi trong việc làm sạch bếp. Chính vì thế ngày nay nhiều nhà hàng, quán ăn và đám tiệc dùng viên cồn thạch.
 

lehung61

Member
Hướng Dẫn Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp cho các tiệc tùng, nhà hàng, quán ăn . Liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá hướng dẫn cho một sản phẩm là năm triệu đồng.
 

lehung61

Member
Cồn khô & cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện nay tại các đám tiệc, nhà hàng và quán ăn. Tiêu dùng cồn thạch có nhiều ưu điểm so bình gas.
 
Top